About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Trưởng nhóm Xây dựng & Thẩm định phương pháp phân tích (Dược phẩm)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 05/07/2021
Industry Pharmacy , Biotechnology , Food Tech / Nutritionist
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MONEYCAT VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh