Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ
Updated: 07/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Công việc hàng ngày:
 • Tiếp nhận Kế hoạch sx từ Tổng Công ty để xây dựng kế hoạch cho công ty Thạnh Mỹ.
 • Lập kế hoạch sản xuất hàng hóa theo tuần, tháng, năm để đảm bảo kế hoạch xuất hàng.
 • Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng, Nguyên phụ liệu của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất, lịch xuất hàng.
 • Theo dõi nhu cầu vật tư MMTB triển khai cho các mã hàng
 • Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Thường xuyên phối hợp với các bộ phận liên quan đến SX, bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao.
 • Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên
 • Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng
 • Báo cáo cho Ban Giám Đốc về tiến độ sản xuất, tình hình sản xuất, kết quả thực hiện sản xuất của công ty và doanh thu hàng ngày.
 • Giám sát việc thanh lý hợp đồng với đơn vị gia công.
 • Kiểm tra, tổng hợp số liệu, dùng các phương pháp xử lý thích hợp để phân tích tình hình sản xuất.
 • Xử lý, điều chỉnh cách trình bày các báo cáo phù hợp từ các bộ phận trước khi chuyển lên Ban Giám Đốc xem xét.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 • Duy trì thực hiện nội quy của công ty và tiêu chuẩn khách hàng (Iway, Go/NoGo, 5S..)
 • Công việc hàng tuần:
 • Chịu trách nhiệm báo cáo giao ban với BGĐ.
 • Tổng hợp báo cáo tuần xem xét đề xuất Ban Giám Đốc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích cao.
 • Làm quyết định khen thưởng cho các đơn vị / cá nhân đạt thành tích cao trong SX.
 • Lập kế hoạch sản xuất tuần.
 • Kiểm tra lên nhu cầu VTPT của các bộ phận nếu có nhu cầu
 • Lên kế hoạch kiểm kê cho bộ phận kho (định kỳ hoặc đột xuất)
 • Công việc hàng tháng, hàng quý:
 • Lập KHSX tháng, dự kiến doanh thu
 • Báo cáo tổng kết sản lượng, doanh thu đạt được của tháng
 • Lên kế hoạch kiểm kê định kỳ hàng tháng của nhà máy
 • Kiểm tra số lượng tồn kho TP đề xuất Ban Giám Đốc chuyển qua hàng gửi.
 • Công việc hàng năm:
 • Lên kế hoạch Kiểm kê định kỳ
 • Xem xét bình bầu cá nhân và đơn vị đạt thành tích
 • Tổng hợp doanh thu so sánh với năm trước
 • Lập bảng dự kiến KHSX Quý, Năm .
 • Tham gia xây dựng phong trào và các hoạt động chung trong công ty
 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất để đạt mức doanh thu cao
 • Phân tích các quy trình hoạt động trong công ty có các chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của các quy trình đó.
 • Bảo đảm cho nhân viên trong Phòng có kiến thức kỹ năng cần thiết cho công việc
 • Thường xuyên học hỏi nâng cao công tác quản lý, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu.
 • Liên kết và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất giao hàng.
 • Xử lý hàng lỗi nhằm đáp ứng kịp thời SX.
 • Triển khai kế hoạch cắt, quá trình đổi hàng cung ứng để kịp thời SX
 • Công tác sắp xếp bảo quản hàng hóa, giao nhận và xuất hàng đảm bảo tiến độ sản xuất.
 • Nhận thông tin KHSX, thông báo khi gặp sự cố trong sản xuất
 • Phản ánh thông tin khi hàng về không đúng tiến độ và chất lượng NVL
 • Phối hợp kiểm tra khi gặp sự cố liên quan đến định mức vật tư NPL nếu cần thiết
 • Phối hợp kiểm tra, kiểm soát toàn bộ vật tư, NPL, BTP, Thành Phẩm khi có yêu cầu.
 • Phối hợp xử lý BBKN, hàng lỗi để xử lý kịp thời đáp ứng sản xuất.

Job Requirement

 • Chịu trách nhiệm thực hiện : Tham mưu Ban Giám Đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Phối hợp với GILIMEX/ các bộ phận để lập KHSX / KHGH (Tháng / Quý/ Năm) theo mục tiêu Doanh thu/ lợi nhuận của công ty.Tổ chức các hoạt động của Phòng kế hoạch phối hợp với các đơn vị điều độ sản xuất đảm bảo KHGH ; lập kế hoạch quản lý và cung ứng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hoàn thiện sản phẩm và kiểm soát số liệu của các kho; vận chuyển giao nhận hàng hóa. Quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của toàn bộ nhân viên trong phòng. Thực hiện theo tiêu chuẩn IWAY.
 • Bằng Tốt nghiệp Đại học   
 • Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Kế toán
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương
 • Hiểu được về lĩnh vực sản xuất và công tác quản lý.
 • Chịu được cường độ  và áp lực cao, chủ động trong công việc. Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, ham học hỏi…
 • Thành thạo vi tính Word, exel và power poit

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 60 ngày
 • Working time: Thứ 2-Thứ 7
 • Benefit:

  Thưởng từ tháng 13 trở lên,
  Du lịch hàng năm,
  Đồng phục.
  Thửong thâm niên

 • Other extras:

  PC đi lại.
  Hỗ trợ cơm trưa.
  CÔng tác phí

Company Overview

Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ

Company size: 10-20
Chuyên May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); (Ngành chính) Chuyên Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chuyên Sản xuất thảm,...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts