language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Công việc hàng ngày:
 • Tiếp nhận Kế hoạch sx từ Tổng Công ty để xây dựng kế hoạch cho công ty Thạnh Mỹ.
 • Lập kế hoạch sản xuất hàng hóa theo tuần, tháng, năm để đảm bảo kế hoạch xuất hàng.
 • Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng, Nguyên phụ liệu của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất, lịch xuất hàng.
 • Theo dõi nhu cầu vật tư MMTB triển khai cho các mã hàng
 • Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Thường xuyên phối hợp với các bộ phận liên quan đến SX, bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao.
 • Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên
 • Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng
 • Báo cáo cho Ban Giám Đốc về tiến độ sản xuất, tình hình sản xuất, kết quả thực hiện sản xuất của công ty và doanh thu hàng ngày.
 • Giám sát việc thanh lý hợp đồng với đơn vị gia công.
 • Kiểm tra, tổng hợp số liệu, dùng các phương pháp xử lý thích hợp để phân tích tình hình sản xuất.
 • Xử lý, điều chỉnh cách trình bày các báo cáo phù hợp từ các bộ phận trước khi chuyển lên Ban Giám Đốc xem xét.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 • Duy trì thực hiện nội quy của công ty và tiêu chuẩn khách hàng (Iway, Go/NoGo, 5S..)
 • Công việc hàng tuần:
 • Chịu trách nhiệm báo cáo giao ban với BGĐ.
 • Tổng hợp báo cáo tuần xem xét đề xuất Ban Giám Đốc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích cao.
 • Làm quyết định khen thưởng cho các đơn vị / cá nhân đạt thành tích cao trong SX.
 • Lập kế hoạch sản xuất tuần.
 • Kiểm tra lên nhu cầu VTPT của các bộ phận nếu có nhu cầu
 • Lên kế hoạch kiểm kê cho bộ phận kho (định kỳ hoặc đột xuất)
 • Công việc hàng tháng, hàng quý:
 • Lập KHSX tháng, dự kiến doanh thu
 • Báo cáo tổng kết sản lượng, doanh thu đạt được của tháng
 • Lên kế hoạch kiểm kê định kỳ hàng tháng của nhà máy
 • Kiểm tra số lượng tồn kho TP đề xuất Ban Giám Đốc chuyển qua hàng gửi.
 • Công việc hàng năm:
 • Lên kế hoạch Kiểm kê định kỳ
 • Xem xét bình bầu cá nhân và đơn vị đạt thành tích
 • Tổng hợp doanh thu so sánh với năm trước
 • Lập bảng dự kiến KHSX Quý, Năm .
 • Tham gia xây dựng phong trào và các hoạt động chung trong công ty
 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất để đạt mức doanh thu cao
 • Phân tích các quy trình hoạt động trong công ty có các chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của các quy trình đó.
 • Bảo đảm cho nhân viên trong Phòng có kiến thức kỹ năng cần thiết cho công việc
 • Thường xuyên học hỏi nâng cao công tác quản lý, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu.
 • Liên kết và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất giao hàng.
 • Xử lý hàng lỗi nhằm đáp ứng kịp thời SX.
 • Triển khai kế hoạch cắt, quá trình đổi hàng cung ứng để kịp thời SX
 • Công tác sắp xếp bảo quản hàng hóa, giao nhận và xuất hàng đảm bảo tiến độ sản xuất.
 • Nhận thông tin KHSX, thông báo khi gặp sự cố trong sản xuất
 • Phản ánh thông tin khi hàng về không đúng tiến độ và chất lượng NVL
 • Phối hợp kiểm tra khi gặp sự cố liên quan đến định mức vật tư NPL nếu cần thiết
 • Phối hợp kiểm tra, kiểm soát toàn bộ vật tư, NPL, BTP, Thành Phẩm khi có yêu cầu.
 • Phối hợp xử lý BBKN, hàng lỗi để xử lý kịp thời đáp ứng sản xuất.

Job Requirement

 • Chịu trách nhiệm thực hiện : Tham mưu Ban Giám Đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Phối hợp với GILIMEX/ các bộ phận để lập KHSX / KHGH (Tháng / Quý/ Năm) theo mục tiêu Doanh thu/ lợi nhuận của công ty.Tổ chức các hoạt động của Phòng kế hoạch phối hợp với các đơn vị điều độ sản xuất đảm bảo KHGH ; lập kế hoạch quản lý và cung ứng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hoàn thiện sản phẩm và kiểm soát số liệu của các kho; vận chuyển giao nhận hàng hóa. Quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của toàn bộ nhân viên trong phòng. Thực hiện theo tiêu chuẩn IWAY.
 • Bằng Tốt nghiệp Đại học   
 • Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Kế toán
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương
 • Hiểu được về lĩnh vực sản xuất và công tác quản lý.
 • Chịu được cường độ  và áp lực cao, chủ động trong công việc. Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, ham học hỏi…
 • Thành thạo vi tính Word, exel và power poit

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 60 ngày
 • Working time: Thứ 2-Thứ 7
 • Benefit:

  Thưởng từ tháng 13 trở lên,
  Du lịch hàng năm,
  Đồng phục.
  Thửong thâm niên

 • Other extras:

  PC đi lại.
  Hỗ trợ cơm trưa.
  CÔng tác phí

Company Overview

Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ

Company size: 10-20
Chuyên May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); (Ngành chính) Chuyên Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác Chuyên Sản xuất thảm,...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts