About us

Công ty TNHH FES VietNam

Employment Information

Trưởng phòng Bán hàng KV Tây Ninh (ASM)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Sales / Business Development , Household / Personal Care , Food & Beverage (F&B)
Experience 5 - 10 Years

Location

Công ty TNHH FES VietNam

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Tay Ninh

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Tay Ninh | Tien Giang

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Tay Ninh

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Tay Ninh

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Tay Ninh

Heineken Vietnam Brewery

$ Competitive

  • Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Tay Ninh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Tay Ninh