About us

Yujin Vina Co. Ltd

Employment Information

Trưởng phòng bảo trì làm việc tại long an(Automatic engineer)

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Maintenance
Experience 5 - 15 Years

Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Yujin Kreves Co. Ltd

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Del Tech

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Long An | Tien Giang

Công ty TNHH Alobuild

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Long An