Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Bảo Trì

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Chủ động tích cực, trợ giúp Giám Đốc Nhà Máy quản lý vật tư thiết bị - phụ tùng cung ứng và sửa chữa máy móc thiết bị hoàn thành chỉ tiêu của Công ty.
 • Cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động.
 • Lập kế hoạch phân công kiểm tra và xác nhận việc bảo dưỡng, thay thế các thiết bị máy móc đảm bảo kịp thời nhu cầu sản xuất.
 • Lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát vật tư dự phòng một cách hiệu quả, chính xác.
 • Lập các quy định, hướng dẫn xử lý sự cố về an toàn điện, an toàn cháy nổ trong nhà máy, bàn giao cho HCNS tiếp nhận.
 • Xây dựng hệ thống theo dõi và tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí bảo trì trên các dây chuyền sản xuất.
 • Xây dựng và duy trì hệ thống an toàn lao động khi làm việc Và thực hiện các công việc tuân theo sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.
 • Tham gia xây dựng quy trình, quy định của nhà máy.
 • Quản lý và tổ chức nhân sự bộ phận bảo trì. (tổ cơ khí và điện, kho phụ tùng).
 • Điều phối nhân lực trong bộ phận đảm bảo có nhân viên 100% để phục vụ cho sản xuất. Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
 • Lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và triển khai để phát triển nhân viên, vị trí kế thừa trong bộ phận.
 • Tham mưu giám đốc nhà máy (khối sản xuất) về việc mua máy móc, dụng cụ, thiết bị có phù hợp với thực tế, vận hành có an toàn, bảo trì – bảo dưỡng – thay thế có dễ dàng...

Job Requirement

 •  University graduation majorElectric/Mechanic / Automation;

Language:

 • Proficient in English.
 • More than 3 years experience in same position.

Skill:

 • Management Communication.
 • Strong strategic & planning skills.
 • Strong leadership skills.
 • Strong communication, coordination & integration skills.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

www.taisunholding.comCompany size: Trên 500 người
With our commitment “Growing Together”, we always stay by your side to care for every stage of your life, from baby to elderly adult. Placing users at the...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Bảo Trì

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts