language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thành lập quy trình trả lời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo tiêu chuẩn dịch của của công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng theo tháng/quý/năm.

- Tổ chức thực hiện đo lường mức độ thỏa mãn về dịch vụ của khách hàng. Báo cáo kết quả với Ban giám để đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.

- Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng, báo cáo Ban lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho công tác bán hàng.

- Giao nhiệm vụ, giám sát, đôn đốc công viêc nhân viên, đào tạo huấn luyện nhân viên về các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Tham mưu cho Ban TGĐ về chiến lược, chính sách chăm sóc khách hàng. Theo dõi, triển khai, đánh giá các hoạt động liên quan đến chăm sóc khách hàng toàn công ty.

- Báo cáo cho Ban lãnh đạo khi được yêu cầu.

Job Requirement

-   Có kiến thức về chăm sóc khách hàng, hiểu biết về tâm lý khách hàng.

-   Có kiến thức và hiểu biết về luật.

-   Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Bất động sản.

-   Có khả năng lập kế hoạch, lên chiến lược nội dung chăm sóc khách hàng.

-   Có kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đối thoại với khách hàng linh hoạt, mềm dẻo.

-   Có kỹ năng quản lý, giám sát nhân sự, kỹ năng đào tạo định hướng cho nhân viên.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

https://vimefulland.com.vn/Company size: 100-499
Công ty CP BĐS Belleville Hà Nội thuộc Tập đoàn dược phẩm Vimedimex được thành lập năm 2016, là đơn vị phân phối lớn nhất các sản phẩm mang thương hiệu...Detail
Job tags / Skills: hỗ trợ khách hàng

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts