language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Chiến lược Thu hồi nợ

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 11/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, truyển thông và hướng dẫn áp dụng chính sách Thu hồi nợ tại đơn vị
 • Là đầu mối liên hệ, làm việc với các đơn vị liên quan đến các báo cáo Quản lý nợ
 • Phối hợp với các Trưởng phòng THN nợ thiết lập chỉ tiêu, cơ cấu thưởng, phân bổ và kiểm soát chi phí Thu hồi nợ
 • Thực hiện các phân tích chuyên sâu, phát triển hệ thống chiến lược Thu hồi nợ và giám sát việc Thực hiện chiến lược Thu hồi nợ
 • Đề xuất các chính sách phù hợp nhằm quản lý rủi ro trong công tác Thu hồi nợ
 • Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng theo mô tả công việc căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Chịu trách nhiệm Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, giám sát các nhân viên thuộc Phòng chiến lược Thu hồi nợ
 • Định kỳ tổ chức xem xét kết quả Thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu Thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của Phòng như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng chính sách Thu hồi nợ
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Quản lý ở cấp tương đương
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng, nghiệp vụ thu hồi nợ
 • Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch 
 • Am hiểu về vấn đề liên quan đến công tác thu hồi nợ (hệ thống phần mềm, pháp lý, dịch vụ khách hàng …)
 • Am hiểu các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý khoản vay, các chỉ số đo lường của Quản trị rủi ro

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng phòng Chiến lược Thu hồi nợ

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts