Trưởng phòng Chính sách Nhân sự

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 0 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  11/02/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, quản lý, hướng dẫn triển khai Hệ thống chính sách, chế tài về tuân thủ và quan hệ lao động: Nội quy lao động, Thảo ước lao động tập thể, Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng – xử lý kỷ luật lao động, cơ chế đội thoại hai chiều…
 • Xây dựng, cải tiến hệ thống văn bản quy chế, quy định, quy trình, cơ chế chính sách trong công tác tổ chức, quản trị, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy của pháp luật về Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,… hoặc các quy định về chính sách, cơ chế quản lý đối với các hoạt động nghiệp vụ có liên quan công tác tổ chức nhân sự trên cơ sở phối hợp với các đơn vị thuộc Khối.
 • Xây dựng và trình Tổng Giám đốc ban hành hệ thống quy trình, văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản do HĐQT ban hành có liên quan công tác quản trị nguồn nhân lực.
 • Chủ trì triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hệ thống chính sách lương thưởng, đãi ngộ đối với NLĐ đảm bảo nhất quán, công bằng, minh bạch, phù hợp với định hướng mục tiêu chiến lược của SHB và quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với các đơn vị hữu quan triển xây dựng quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương hàng năm và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tình hình sử dụng quỹ tiền lương.
 • Đầu mối xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, công cụ phục vụ công tác tiền lương và đãi ngộ toàn hệ thống.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm chuyên làm về CnB, kế toán, quản lý chi phí, xây dựng định biên nhân sự…
 • Khả năng định hướng, xây dựng kế hoạch nhân sự & chi phí từ định hướng chiến lược của tổ chức & chiến lược HR theo từng giai đoạn.
 • Khả năng tư duy logic các sự kiện, con số để phục vụ việc rà soát & kiểm soát.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo excel và các công cụ xử lý dữ liệu nâng cao của excel.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo powerpoint.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo  tiếng Anh trong công việc.

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback