About us

Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

Employment Information

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin - IT Manager

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Executive management , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kim Long

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

$ 4 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh