language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://www.ldggroup.vn/tuyen-dung/tintuyendung.html

LDG Group là tập đoàn chuyên đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, khu đô thị, khu du lịch, đầu tư tài chính và phát triển ngành nhà hàng khách sạn. Hiện nay, LDG Group sở hữu nhiều dự án... Detail

Trưởng phòng Cung ứng - Đấu thầu/Trợ lý Ban TGĐ (Xây dựng)

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Đảm bảo dự toán chọn thầu:

 • Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu thị trường và khai thác Nhà thầu phụ, nhà cung cấp vật tư nhằm phục vụ cho kế chọn thầu và chiến lược phát triển của Công ty;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo nghiên cứu đơn giá thị trường;
 • Chủ động tìm kiếm khai thác các nhà thầu, nhà cung cấp vật tư mới.

Đảm bảo tiến độ chọn thầu:

 • Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược chọn thầu trung và dài hạn cho Công ty;
 • Chỉ đạo thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án chọn thầu;
 • Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác nhà thầu với các đối tác khác;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ lên Ban Tổng giám đốc.

Đảm bảo cung ứng vật tư:

 • Quản lý, theo dõi hoặc trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục cung ứng vật tư cho dự án;
 • Tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư hoàn thiện cho tất cả các dự án;
 • Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình vật tư từ lúc trình mẫu cho đến khi nhập hàng về tới công trình đảm bảo hàng hóa đúng chất lượng theo yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ khác:

 • Xây dựng quy trình, quy chế tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc các chức danh của Ban Cung ứng - Đấu thầu;
 • Bố trí, điều động, phân công hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp các nhân viên thuộc Ban;
 • Đánh giá kết quả về năng suất và chất lượng thực hiện công việc của nhân viên trong phòng. Phối hợp với Giám đốc HC-NS trong việc đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật CBNV của Ban và trình Tổng giám đốc phê chuẩn;
 • Lập và trình Ban Tổng Giám đốc duyệt các khoản chi tiêu ngân sách đối với hoạt động của Ban trên cơ sở định mức do Công ty phê duyệt.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Thẩm định giá, Mua hàng, Cung ứng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

2. Kiến thức/kỹ năng chuyên môn:

-   Khả năng thẩm định nhà thầu và nhà cung cấp vật tư; đối tác

-   Lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá kế hoạch, phương án chọn thầu và cung ứng vật tư;

-    Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.

3. Kinh nghiệm: 05 năm trở lên, ưu tiên UV có kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều hành, triển khai tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp và cung ứng vật tư dự án BĐS (coa tầng, nghỉ dưỡng, biệt thự, trung tâm thương mại, v.v..)

4. Yêu cầu khác:

-    Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc hiệu quả;

-    Ưu tiên UV mối quan hệ rộng trong với các nhà thầu trong lĩnh vực BĐS;

-    Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác.

-    Trung thực, nghiêm túc trong công việc.

More Information

 • Experience: 5 - 8 Years

Trưởng phòng Cung ứng - Đấu thầu/Trợ lý Ban TGĐ (Xây dựng)

LDG Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts