language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Đào Tạo & Phát Triển Năng Lực

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích công việc:

 • Chịu trách nhiệm khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo và thiết kế, thực hiện các khóa đào tạo để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 • Tổ chức xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực của tổ chức và kiểm soát thực hiện.
 • Chịu trách nhiệm phát triển và thực thi những chương trình chiến lược để tối đa hóa việc sử dụng nguồn nhân lực của tổ chức.

Trách nhiệm chính

 • Thực hiện khảo sát, phân tích nhu cầu, lập kế hoạch và triển khai đào tạo hàng năm của công ty.
 • Xây dựng, triển khai và kiểm soát chương trình phát triển sự nghiệp của CBNV; bao gồm chương trình phát triển nhân sự tiềm năng.
 • Xây dựng tiêu chuẩn năng lực của công ty và phòng ban chuyên môn nghiệp vụ; tiến hành đánh giá năng lực CBNV để xác định nhu cầu đào tạo phù hợp.
 • Tư vấn/cố vấn cho CBNV cách thức, lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân.
 • Đánh giá năng lực đầu vào và định kỳ đối với đội ngũ giảng viên nội bộ và giảng viên là cộng tác viên của các trung tâm hợp tác với công ty.
 • Thực hiện hoạt động truyền thông trong toàn tổ chức.
 • Đánh giá, phân tích và tham mưu hiệu quả của hoạt động đào tạo phát triển Nguồn nhân lực của công ty.
 • Thường xuyên xem xét đánh giá lại cơ cấu tổ chức của công ty/khối phòng ban. Và rà soát hệ thống Bản MTCV theo hệ thống phát triển năng lực.
 • Tham gia các dự án của khối Nguồn Nhân lực.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền hoặc liên quan khác được cấp trên giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn Nhân lực, Quản trị kinh doanh, xã hội nhân văn, hoặc các ngành liên quan khác…
 • Có ít nhất 10 năm ở vị trí Trưởng Phòng Đào Tạo tại các công ty sản xuất và thương mại có qui mô từ 2,000 nhân viên trở lên.
 • Kỹ năng giảng dạy và xây dựng giáo trình.
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc
 • Tâm lý nhân sự
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá nhân sự và kèm cặp nhân viên.
 • Tạo ra văn hóa khuyến khích học tập trong toàn tổ chức.
 • Đã qua các khóa học về kỹ năng giảng dạy, xây dựng giáo án,...
 • Khả năng xây dựng mô hình quản trị tri thức trong tổ chức
 • Khả năng xây dựng và phát triển hệ thống E-learning

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

https://tuyendung.duytan.com/Company size: 4000 - 6000
Công Ty Nhựa Duy Tân chuyên sản xuất trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng, bao bì các loại, sản phẩm PET, và khuôn mẫu chính xác, và là một trong những công ty...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Đào Tạo & Phát Triển Năng Lực

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts