language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Novaland Group

Trưởng Phòng Đào Tạo

Novaland Group
Updated: 20/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, theo dõi đánh giá việc ứng dụng sau đào tạo cho nhân viên toàn Tập đoàn (không bao gồm đội ngũ kinh doanh).

Nhiệm vụ 1: Tổ chức thực hiện đào tạo theo kế hoạch

- Căn cứ trên kế hoạch đào tạo của nhóm Hoạch định, tổ chức thực hiện đào tạo, huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cho nhân viên khối văn phòng.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, chương trình tái đào tạo hội nhập hàng năm cho nhân viên cũ.

- Tổ chức thực hiện theo dõi, và đánh giá công tác ứng dụng sau đào tạo.

Nhiệm vụ 2: Giảng dạy, huấn luyện trên lớp

- Xây dựng nội dung, tài liệu, kịch bản huấn luyện.

- Trực tiếp đứng lớp để giảng dạy, huấn luyện nhân viên trong các khóa học được phân công.

Nhiệm vụ 3: Phát triển các kênh đào tạo

Phát triển kênh E-learning; phổ biến, hướng dẫn nhân viên Tập đoàn tự đào tạo thông qua E-learning.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học Thương mại, Sư phạm, Quản trị nhân lực, các ngành kinh tế khác.

-  Am hiểu chuyên môn huấn luyện, đào tạo, phát triển con người.

-   3 năm tại vị trí tương ứng

-    5 năm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, phát triển con người

-    Kỹ năng Giao tiếp                                                

-    Kết nối với nhân viên

-    Phát triển tổ chức   

-    Quản lý các mối quan hệ                                 

-    Quản lý dự án

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vnCompany size: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Detail
Job tags / Skills: Training Manager

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Đào Tạo

Novaland Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts