language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

Trưởng Phòng Đấu Thầu QS

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal
Updated: 20/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Đảm bảo tiến độ chọn thầu:
1. Hoạch định kế hoạch chiến lược chọn thầu cho Công ty;
2. Chỉ đạo thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án chọn thầu;
3. Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác nhà thầu với các đối tác khác.
4. Thực hiện báo cáo định kỳ lên Ban Tổng giám đốc.
5. Trực tiếp tham gia hoặc kiểm soát quá trình đàm phán điều kiện hợp đồng trong quá trình chọn thầu, cung ứng vật tư cho các dự án;
6. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quá trình đàm phán chọn thầu và cung ứng;
7. Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu thị trường và khai thác Nhà thầu phụ chỉ định, nhà cung cấp vật tư nhằm phục vụ cho chọn thầu và chiến lược phát triển của Công ty.
8. Chủ động tìm kiếm khai thác các nhà thầu, nhà cung cấp vật tư mới.

Job Requirement

1. Ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực xây dựng.
2. Nắm vững qui trình phát hành hồ sơ mời thầu, quản lý dự án; quản lý chi phí đầu tư;hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các qui định hiện 3. hành có liên quan.
4. Hiểu biết về kinh tế xây dựng và kỹ thuật xây dựng
5. Có kiến thức thi công, đấu thầu, thanh quyết toán công trình.
6. Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
7. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

http://www.vietcomreal.com/
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal là Công ty Đầu tư Xây dựng – Tư vấn – Quản lý – Kinh doanh Bất động sản. Vietcomreal ra đời như một xu...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Đấu Thầu QS

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts