About us

Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn

Employment Information

Trưởng phòng Đầu tư (pháp lý + phát triển dự án)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Law / Legal Services , Finance / Investment , Real Estate

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS An Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sacom

$ Competitive

  • Ho Chi Minh