Trưởng phòng đầu tư

Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  70 Mil - 90 Mil VND

 • Experience

  5 - 15 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng chiến lược đầu tư và các kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 • Quản lý dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư, hợp đồng về đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành Giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư
 • Thống kê và báo cáo với Ban giám đốc Thực hiện các công tác quản lý, phân công nhân sự trong phòng
 • Đầu tư Trưởng phòng đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Công ty về những vấn đề trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành trở lên;  Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương;
 • Có kiến thức vượt trội về Tài chính, Đầu tư & M&A Bất động sản;
 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản lý điều hành, xây dựng và hoạch định chiến lược đầu tư bất động sản.
 • Kiến thức chung tổng quát về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Bất Động Sản, Xây dựng, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng là lợi thế;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback