About us

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

Employment Information

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Ngành Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | Bac Lieu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Tâm

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh