About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Customer Service , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 4 Years

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa | Vinh Long

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

  • Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tay Ninh | Kien Giang | Long An

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Tay Ninh | Kien Giang | Binh Duong

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • An Giang | Khanh Hoa | Kien Giang

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Hai Phong | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 20 Tr - 23 Tr VND

  • Kien Giang