About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Consulting , Customer Service , Real Estate
Experience 5 - 10 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Da Nang

CÔNG TY TNHH QUỐC TIẾN

$ Competitive

  • Da Nang | Quang Nam

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Ba Ria-VT

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Da Nang | Khanh Hoa

Công ty TNHH Rentokil Initial (Việt Nam)

$ Competitive

  • Da Nang

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 11,5 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 11 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang