language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Trưởng Phòng Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng các bộ công cụ kiểm soát, nhận biết và phát hiện ra các trường hợp gian lận. Xem xét trên góc độ quản lý rủi ro, nhằm nhận diện các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn, qua đó kiến nghị các biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro, đối với: Toàn bộ các văn bản quy định, quy trình nghiệp vụ đã ban hành; Trước khi ban hành mới các quy định, quy trình nghiệp vụ; Trước khi cung ứng các sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng; Trước khi triển khai hoạt động kinh doanh ra một thị trường mới.
 • Tham mưu tư vấn sửa đổi chính sách để hạn chế các trường hợp gian lận liên quan đến chính sách tín dụng.
 • Thực hiện điều tra hồ sơ đã và đang có dấu hiệu gian lận trong công tác bán hàng cũng như trong quá trình thẩm định hồ sơ.
 • Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo.
 • Xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist/Rules/Scorecard) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành.
 • Nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm công nghệ cao vào công tác kiểm soát rủi ro gian lận
 • Thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.
 • Thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.
 • Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng theo mô tả công việc căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong phòng một cách hiệu quả.
 • Phối hợp với lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Phòng.
 • Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của Phòng như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Job Requirement

1/ Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.
 • Ngoại ngữ: Toeic trên 700.
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.

2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn

 • Khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
 • Có nghiệp vụ điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, các mẫu hành vi có xu hướng gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
SHB Finance là Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng thuộc Ngân hàng TMCP SHB. Dự kiến Công ty sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới với các gói sản phẩm...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts