About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Trưởng phòng Giao dịch KV HCM

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 6 Years

Location

Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi | Tien Giang | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi | Tien Giang | Ho Chi Minh