TRƯỞNG PHÒNG GIÁO VỤ (CHINESE)

CÔNG TY TNHH HOA VĂN THÀNH PHỐ (SHZ)
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  20 Mil - 45 Mil VND

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  07/06/2021

Benefits

 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

GHI CHÚ: Nếu anh/chị ứng viên đang là nhân viên/giáo viên tại SHZ và mong muốn ứng tuyển vị trí này. Phòng Nhân sự SHZ sẽ đảm bảo thông tin trên hoàn toàn tuyệt mật và không công khai cho đến khi anh/chị được tuyển dụng.

1. TỔNG QUÁT VỀ CÔNG VIỆC

· Chức danh: Trưởng phòng Giáo vụ

· Phòng: Giáo vụ

· Quản lý trực tiếp: Giám đốc Trung tâm

· Đội ngũ nhân viên: Chuyên viên giáo vụ

· Nơi làm việc: SHZ

2. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

· Đảm bảo chất lượng công tác dạy và học trên toàn hệ thống SHZ

· Xây dựng các hoạt động liên quan đến Giảng dạy – học tập

3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

a. Xây dựng, triển khai và cải tiến công tác dạy và học trên toàn hệ thống SHZ

· Hoạch định chiến lược, mục tiêu dạy và học cho toàn hệ thống

· Thiết lập định hướng dạy và học chung và xây dựng hệ thống chương trình học (chương trình học, giáo trình, giáo án, giáo cụ, tài liệu bổ sung, hoạt động ngoại khóa,…) cho toàn hệ thống

· Xây đựng quy chế, quy trình dạy và học

· Tổ chức triển khai công tác dạy và học trên toàn hệ thống

· Quan sát, vun bồi thông tin chất lượng và giải quyết vấn đề phát sinh trong công tác dạy và học trên toàn hệ thống.

· Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến hệ thống chương trình học

· Nghiên cứu, đề xuất và cải tiến quy chế, quy trình dạy và học

· Phối hợp với nhóm Phát triển thương hiệu, lập kế hoạch, triển khai, giải quyết vấn đề phát sinh và cải tiến các hoạt động về chuyên môn để tiếp cận và tạo giá trị cho các đối tượng HV tiềm năng, HV đang học và HV đã từng học tại SHZ

b. Hoạch định, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ GV

· Hoạch định và xây dựng đội ngũ chuyên viên giáo vụ và giáo viên một cách toàn diện (về chuyên môn – kiến thức & kỹ năng và tinh thần – thái độ) qua công tác tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, chính sách lương bổng phúc lợi

· Quan sát, vun bồi thông tin chất lượng và giải quyết vấn đề phát sinh trong công tác xây dựng đội ngũ CVGV và GV

· Nghiên cứu và nâng cao chất lượng đội ngũ CVGV và GV một cách toàn diện

c. Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn lực hỗ trợ

· Nghiên cứu, xây dựng, duy trì và phát triển các nguồn lực (trong và ngoài nước) hỗ trợ công tác dạy và học;

· Nghiên cứu, xây dựng, duy trì và phát triển các nguồn lực (trong và ngoài nước) hỗ trợ công tác phát triển đội ngũ GV

· Phối hợp với nhóm Phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh SHZ thông qua các hoạt động trong và ngoài nước

d. Quản trị nhân sự phòng Giáo vụ

· Hoạch định, đào tạo và phát triển nhân sự phòng Giáo vụ

· Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và phân công công việc

· Quan sát, vun bồi thông tin chất lượng và giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc của toàn bộ nhân sự phòng giáo vụ theo kế hoạch.

· Thực hiện các chính sách lương thưởng cho nhân sự của phòng

4. TRÁCH NHIỆM

· Đảm bảo hiệu quả công tác Đào tạo Giáo viên

· Kiểm tra Giáo trình và đưa vào sử dụng hiệu quả

· Lập báo cáo định kỳ về công tác Giáo vụ

Job Requirement

·      Tốt nghiệp Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ học

·      Có kinh nghiệm giảng dạy và đạo tạo Giáo viên

·      Có tầm nhìn

·      Kĩ năng lãnh đạo

·      Kĩ năng ngoại giao

·      Kĩ năng giao tiếp tốt

·      Kĩ năng giải quyết vấn đề

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 40
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback