language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tập đoàn Long Beach

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ _ LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

Tập đoàn Long Beach
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

1. Thiết lập cơ cấu tổ chức và chính sách nhân sự.

- Thực hiện hoạt động đánh giá nguồn nhân lực và hoạt động phát triển nhân viên
- Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên và chất lượng nguồn nhân lực của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và đội ngũ kế cận;
- Xây dựng và thực hiện chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
- Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty
- Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty;

2. Tuyển dụng nhân sự
- Lập kế hoạch chiến lược nhân sự hàng năm
- Lập kế hoạch về ngân sách cho các kế hoạch tuyển dụng
- Xây dựng kế hoạch cho mỗi đợt tuyển dụng, tham gia vào quá trình kiểm tra và phỏng vấn nhân viên ở các cấp quản lý và Nhân viên bộ phận văn phòng Công ty;
- Phối hợp các Trưởng bộ phận ra đề kiểm tra và chấm điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực ứng viên;
- Quản lý nguồn nhân lực dự trữ của cho Công ty bao gồm nguồn ứng viên bên ngoài và thăng tiến nội bộ;

3. Quản lý nhân sự
- Tư vấn việc ký kết HĐLĐ, các thỏa thuận liên quan nhân sự.
- Tư vấn và phối hợp thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công, thuyên chuyển nhân sự.
- Quản lý hồ sơ nhân sự.
- Áp dụng các biện pháp đánh giá nhân sự phù hợp, chính xác để có các đề xuất phù hợp.
- Duy trì, củng cố mối quan hệ nhân sự, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tăng cường tính gắn kết và tính tuân thủ của NV.
- Phối hợp Công đoàn cơ sở để trao đổi, dung hòa các lợi ích của NV với Công ty, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của NV.

4. Đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ
- Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn năng lực của từng nhóm vị trí công việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp của NV.
- Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phát triển NV theo từng giai đoạn của chiến lược công ty.
- Triển khai kế hoạch đào tạo và tổ chức các chương trình đào tạo.
- Phối hợp các phòng ban đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển NV sau khóa học

5. Quản lý lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhân sự, khen thưởng, kỷ luật
- Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi phù hợp tình hình thị trường, mang tính cạnh tranh của ngành.
- Phối hợp BP Kế toán trong việc quản lý, thanh toán các khoản lương thưởng, phụ cấp và chế độ đãi ngộ cho NV.
- Quản lý, thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NV.
- Tham gia xử lý kỷ luật lao động
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NV.

6. Phát triển văn hóa công ty
- Tư vấn xây dựng văn hóa công ty nhằm hỗ trợ thực thi chiến lược và họat động của công ty.
- Xây dựng và triển khai các chương trình nhằm phát triển văn hóa tổ chức.
- Thực hiện truyền thông nội bộ

7. Quản trị hành chính
Hướng dẫn, giám sát Nhân viên hành chính thực hiện công việc;
- Quản lý các thủ tục hành chính liên quan đến địa điểm kinh doanh;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại với các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại;
- Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty
- Giám sát quản lý công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh trong Công ty;
- Quản lý công tác an toàn Vệ sinh thực phẩm theo quy định của Pháp luật
- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác hành chính nhân sự cho Ban Giám đốc hàng tuần, hàng tháng hoặc khi được yêu cầu;
8. Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Giám Đốc Công ty

Job Requirement

- Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Luật, Quan hệ lao động, Kinh tế lao động;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;

- Có kiến thức chung về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết sâu về lĩnh vực quản lý hành chính nhân sự, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động. Thành thạo MS Office (Word, excel, Powel Point).
-  Hoạch định, tổ chức, đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề.
-  Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên.
-  Kỹ năng giao tiếp thiết phục.
-  Kỹ năng đàm phán...

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn Long Beach

http://longbeachpearl.com
- Tập đoàn Long Beach được thành lập năm 2004 đặt nền móng từ Công ty Cổ phần Bờ Biển Dài với ngành nghề chính là đầu tư , phát triển và kinh doanh bất...Detail

Similar jobs

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ _ LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

Tập đoàn Long Beach

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts