About us

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

Employment Information

Trưởng phòng Hành chính nhân sự làm việc tại Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Executive management , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi