language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Tùng Lâm

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự nhà máy

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 09/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

1.Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân sự
2.Xây dụng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự
3.Xây dựng quy chế lương, thưởng các chế độ chính sách nhằm tạo môi trường làm việc ổn định, phát triển và gắn kết cho người lao động
4.Tổ chức thực hiện các công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc
5.Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện an ninh trật tự, an toàn lao động vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
6.Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó
7.Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng phương án lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động
8.Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong công ty. Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. Hộ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính
9.Các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.

Job Requirement

-Am hiểu về lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ liên quan: kinh tế, quản trị, hành chính, luật
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
-Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chính
-Nắm vững các quy định về quản lý tổ chức, nghiệp vụ chuyên môn
-Trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, tích cực trong công việc, ý thức tổ chức và kỷ luật cao

More Information

  • Degree: College
  • Age: 30 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

Company size: 500-999
Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ tháng 04 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở cửa...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự nhà máy

Công ty TNHH Tùng Lâm

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts