language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN NAM
Updated: 14/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

(*) Quản trị chiến lược & kế hoạch SXKD

1. Xây dựng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nhân lực và chính sách nhân sự, xây dựng hướng phát triển và phương pháp triển khai.

3. Lập kế hoạch hoạt động và điều hành P.HCNS

4. Giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch mảng phụ trách:

(*) Quản lý nhân sự, hành chính

1. Tham gia xây dựng chính sách nhân sự Tập đoàn.

2. Điều chỉnh chính sách nhân sự cho đơn vị

3. Tham gia hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và P.HCNS

4. Đề xuất phát triển tổ chức về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

5. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và triển khai thực hiện.

6. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình đánh giá KPI và lương thưởng 3P.

7. Rà soát và cập nhật các thay đổi trong hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của Tập đoàn.

8. Quản lý thực hiện công việc của P.HCNS

9. Quan hệ lao động tại Công ty

10. Phụ trách mua sắm và cung ứng vật tư, thiết bị, dịch vụ chính hành chính

11. Quản lý quy trình làm việc và đảm bảo sự tuân thủ (ISO)

Job Requirement

(*) Kỹ năng yêu cầu:

1.Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Luật, Quản trị kinh doanh.

2. Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm

3. Kỹ năng giao tiếp

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

5. Kỹ năng làm việc nhóm

(*) Năng lực chuyên môn

- Kỹ năng xây dựng ngạch bậc chức danh, thang bảng lương

- Kiến thức về Đánh giá nhân sự bằng các công cụ KPI, BSC, ASK

- Kiến thức về hệ thống lương 3P

- Kỹ năng xây dựng chiến lược nguồn nhân lực

- Kỹ năng lựa chọn và bố trí nhân sự…

(*) Năng lực quản lý

- Tư duy hệ thống và tổng thể

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng ra quyết định

(*) Yêu cầu khác:

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống

- Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm nhân sự

More Information

 • Age: > 33
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN NAM

www.sohacogroup.com.vnCompany size: 100-499
SOHACO là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối Dược phẩm hàng đầu của Việt Nam. SOHACO có nhà máy sản xuất Dược phẩm hiện đại, có hệ thống phân phối Dược...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts