language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD
Updated: 12/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biện và Mô tả công việc

· Xây dựng, cập nhật cơ cấu tổ chức, sơ đồ tô chức Công ty, Phòng ban định kỳ

· Phân tích công việc và định biên Nhân sự

· Xây dựng, cập nhật Mô tả Công việc các vị trí

2. Chính sách, chế độ

· Giám sát, kiểm soát chấm công hàng tháng

· Tính và trả lương, thưởng Nhân viên hàng tháng/quý/năm

· Đề xuất các giải pháp chính sách toàn diện giúp nâng cao hiệu suất và gia tang lợi ích cho Nhân viên

· Thực hiện các chế độ chính sách theo luật và theo quy định Công ty

· Giải quyết các chế độ khác theo tiêu chuẩn Công ty cho người lao động

· Thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm sức khỏe

· Tư vấn các giải pháp lương thưởng, chế độ giúp gia tăng động lực, sự hài lòng và gắn bó với tổ chức

· Kiểm soát ngân sách thực hiện các chính sách chế độ chính xác, an toàn

· Xây dựng các chính sách phát triển Nhân tài

3. Làm việc với các cơ quan nhà nước, công đoàn

· Làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề lao động, an toàn

· Liên hệ với cơ quan nhà nước và giải quyết các công việc liên quan đến các thủ tục lao động, chế độ chính sách, thang bảng lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, …

· Phối hợp với Công đoàn Công ty xây dựng và tuân thủ các quy định về Công đoàn

· Tư vấn, xây dựng, cập nhật định kỳ Chính sách, quy định của cơ quan nhà nước. Tư vấn cho cấp trên, Ban Giám đốc để thực hiện đúng pháp lý lao động.

4. Quan hệ lao động/ Giám sát thực thi:

· Thực thi các vấn đề pháp lý lao động, hợp đồng, giải quyết các chế độ theo luật

· Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật các chính sách, quy định theo luật

· Kiểm tra giám sát toàn bộ tính tuân thủ quy định của Nhân viên và ngày càng nâng cao mức độ tuân thủ của Nhân viên

· Giải quyết các vấn đề vi phạm nội quy, quy định, giám sát việc thực thi chế tài, giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình làm việc

· Quản lý các pháp lý về bảo mật thông tin, sở hữu trí tuệ

5. Đánh giá, quản lý thành tích:

• Phối hợp phòng Đào tạo và cấp trên tiến hành đánh giá thành tích định kỳ

• Phát triển phương pháp đánh giá ngày càng hoàn thiện, công bằng, minh bạch, khách quan

• Quản lý năng thành tích Nhân viên

6. Hành chánh

• Quản lý hoạt động Hành Chánh tổng quát: Gồm quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng, các trang thiết bị, mua sắm văn phòng phẩm…

• Quản lý Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh trong khu vực văn phòng làm việc

• Làm việc với các đối tác bên ngoài đảm bảo cung cấp và duy trì tốt các họat động Hành Chánh cần thiết

• Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hiệu quả làm việc của Nhân viên phòng Hành Chánh

7. Công việc khác:

· Hỗ trợ công tác tổ chức các sự kiện, chương trình hàng năm của Công ty

· Quản lý, giao việc, hướng dẫn, đánh giá và phát triển Nhân viên trong Phòng

· Hỗ trợ phát triển văn hóa tổ chức

· Lập kế hoạch ngân sách, sử dụng và quản lý ngân sách Nhân sự

· Quản lý hồ sơ hoạt động Nhân sự

· Quản lý dữ liệu Nhân sự

· Phối hợp với các phòng ban trong Khối Nhân sự chung để hoàn thành các mục tiêu chung của Khối đề ra

· Thực hiện các công việc phòng ban phát sinh, các công việc nghiệp vụ và các dự án liên quan theo yêu cầu của cấp trên

8. Báo cáo, thống kê, phân tích:

· Báo cáo, thống kê công việc theo quy định, theo định kỳ và đột xuất các chỉ số quan trọng của hoạt động Hành Chánh Nhân sự

· Phân tích và đưa ra các kế hoạch hành động thay đổi tiếp theo

Job Requirement

1.      Học vấn/kiến thức

·         Tốt nghiệp ĐH các ngành:  Quản trị NNL, Luật, Kinh tế

·         Hiểu rõ về pháp lý lao động và pháp lý doanh nghiệp mức căn bản

·         Hiểu biết rõ ràng, tổng quát về chức năng, nhiệm vụ công việc Nhân sự

·         Hiểu biết về KPI, BSC, ISO (Ưu tiên đã từng làm, từng được đào tạo)

·         Hiểu về thị trường lao động chung và xu hướng Nhân sự (Xu hướng lao động, mức lương thưởng, các dịch vụ nhân sự trên thị trường, các giải pháp công nghệ, …

·         Ưu tiên đã được đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ liên quan

·         Ưu tiên có kiến thức tổng quát xã hội

2.      Kinh nghiệm

·         3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

3.      Kỹ năng:

·         Giao tiếp hiệu quả, thuyết phục

·         Đàm phán thương lượng

·         Quản lý cảm xúc

·         Kỹ năng trình bày, hướng dẫn

·         Lập kế hoạch, quản lý thời gian, công việc

·         Quản lý dự án

·         Kỹ năng tư duy Logic, phản biện, sáng tạo

·         Kỹ năng giải quyết vấn đề ra quyết định

·         Kỹ năng nghiên cứu, khảo sát

·         Kỹ năng phân công, giao việc, giám sát, đánh giá, phát triển Nhân viên

·         Kỹ năng sử dụng vi tính, công nghệ

·         Báo cáo công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 29 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

yes4all.vnCompany size: 99-200
Bắt đầu chỉ với suy nghĩ, bây giờ chúng tôi đã ở đây Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD là công ty thành viên trong group của Yes4All LLC ở bang...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts