language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân
Updated: 14/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

-Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

-Xây dựng hệ thống tổ chức hành chính phù hợp với quy định pháp luật

-Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.

-Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

-Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

-Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

-Lập ngân sách nhân sự:

· Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về hoạt động.

· Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

-Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

-Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

-Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

-Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

-Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

-Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…

-Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

-Quản lý hồ sơ về mặt pháp lý

-Tiếp các đoàn kiểm tra và báo cáo BGĐ

Job Requirement

Giới tính: không phân biệt

Độ tuổi: 35-45t

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Tiếng anh giao tiếp

 • Vi tính văn phòng thành thạo
 • Lập kế hoạch
 • Kỹ năng đàm phán
 • Quản trị con người
 • Kỹ năng truyền đạt, trình bày

Giữ vị trí tương đương  từ trên 5 năm

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

winemart.vnCompany size: 100-499
Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân là doanh nghiệp hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tốt nhất cho các khách hàng thông qua việc phát triển kinh doanh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts