language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang
Updated: 19/07/2019

Employment Information

 • Work location: Khanh Hoa

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 31/07/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ; Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm; Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
 • Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng; Tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng, sắp xếp, điều động nhân sự.
 • Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo theo kế hoạch và đột xuất.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để đánh giá năng lực cán bộ, sắp xếp công việc, đào tạo bổ sung và xét thưởng hàng năm.
 • Thiết lập, duy trì quan hệ với các đối tác, đơn vị tuyển dụng, tư vấn nhân sự, đào tạo;
 • Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ đối với CBCNV.
 • Cầu nối thông tin giữa Lãnh đạo Công ty và Người lao động
 • Phân công nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá nhân sự do mình trực tiếp quản lý
 • Rà soát và tổng hợp các báo cáo của phòng, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động và sản phẩm của phòng.
 • Đề xuất và tham gia tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự trong phòng
 • Đề xuất, đề nghị chế độ lương, thưởng, kỷ luật và đãi ngộ đối với nhân sự trong phòng
 • Giám sát sự tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của nhân sự trong phòng và của Công ty.
 • Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Ban điều hành Công ty

Job Requirement

·         - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Luật.

·         - Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Đầu tư Bất động sản, sản xuất kinh doanh Bất động sản là lợi thế;

·       - -  Có hiểu biết và mối quan hệ với cơ quan nhà nước tại địa phương.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

Công ty chúng tôi hiện đang triển khai DỰ ÁN KHU NHÀ LIỀN KẾ VÀ CHUNG CƯ CAO CẤP tại Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts