language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

GRASSROOTS Aesthetics Pharmar là công ty chuyên phân phối dược phẩm và máy thiết bị thẩm mỹ cao cấp dùng trong ngành Thẩm mỹ. Các sản phẩm được sản xuất tại... Detail

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý

 • Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức hiệu quả bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
 • Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và cải tiến chính sách phát triển nhân lực,đãi ngộ, lương thưởng, quy chế quản lý, nội quy, quy trình làm

2. Họach định mục tiêu nguồn nhân lực hàng năm của công ty

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Theo dõi và dự báo biến động nhân sự, lập kế hoạch sử dụng và phát triển nhân lực
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 • Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, định biên, bố trí sắp xếp nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, và phối hợp tuyển chọn nhân sự; dự thảo Hợp đồng lao động trình GĐĐH
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ lao động

3. Lập kế hoạch và tổ chức quản trị thực hiện hệ thống đãi ngộ lao động và đánh giá hoàn thành công việc tại các Phòng ban.

 • Giám sát thực hiện quy chế và các quy định về tiền lương, tiền thưởng
 • Đề xuất các phương án điều chỉnh tiền lương , thưởng của Công ty, phòng ban và cá nhân.
 • Tổ chức giám sát việc áp dụng và thực hiện các quy định về đánh giá hoàn thành công việc và xếp loại lao động tại các Phòng ban.
 • Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động trong Cty
 • Cập nhật và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

4. Tổ chức và giám sát công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, cung cấp dịch vụ văn phòng cho các Phòng ban, quan hệ đối ngoại với các cơ quan bên ngoài gồm:

 • Giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc. Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch khi cần thiết và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên
 • Động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc
 • Hướng dẫn và giám sát công tác lễ tân, trực tiếp quan hệ đối ngoại với các cơ quan bên ngoài.
 • Lập kế hoạch, mua và cấp phát văn phòng phẩm; sửa chữa, nâng cấp, thanh lý thiết bịvăn phòng. Báo cáo tình trạng và tình hình sử dụng theo yêu cầu.
 • Quản lý toàn bộ các văn bản pháp lý của công ty (giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhà cửa, xe, các giấy chứng nhận đăng ký độc quyền về mẫu mã sản phẩm…của công ty và các đơn vị )
 • Giữ mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về hành chánh, trật tự trị an, phòng cháy chữa cháy....

5. Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
 • Cung cấp kịp thời các dịch vụ hành chánh cho các đơn vị trong tổ chức theo yêu cầu cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

6. Quản lý toàn bộ tài sản công ty: Đề nghị hướng sử dụng hợp lý

 • Theo dõi, đôn đốc công việc sữa chữa, xây dựng cơ bản, bảo trì.

Job Requirement

 • Hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò của một Tp. HCNS
 • Có kiến thức luật lao động và kiến thức xã hội
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, kỹ năng đàm phán thương lượng, giải quyết vấn đề
 • Tiếp cận nhanh và kịp thời, nhanh nhẹn và hoạt bát trong công việc
 • Độc lập, chịu được áp lực công việc cao
 • Kỹ năng Vi tình Văn phòng tốt, Anh Văn nghe, nói, viết: Trình độ B

More Information

 • Experience: 5 - 10 Years
Job tags / Skills: Head of Office

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Grassroots Aesthetics Pharma - Công Ty Cổ Phần Nền Tảng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts