language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Tập Đoàn Đức Trung
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Nhân sự. Trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm đối với một số công việc thuộc phòng HCNS như sau.

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Có khả năng lập kế hoạch kiểm soát nội bộ các công việc liên quan đến hành chính, tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ

- Tổ chức điều hành hoạt động phòng HNCS bao gồm: chế độ tiền lương, tuyển dụng, hành chính đào tạo và phát triển quan hệ lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng bộ máy tổ chức và hệ thống điều hành, sử dụng nguồn nhân lực và các công việc liên quan đến hồ sơ pháp lý, theo yêu cầu của BGĐ.
- Nghiên cứu, soạn thảo, và trình duyệt các quy định áp dụng tại chi nhánh, đồng thời giám sát việc chấp hành các quy định đó
- Quản lý thời gian làm việc, chấm công, tính lương & các chế độ cho nhân viên tại chi nhánh theo đúng chính sách, nội quy của Công ty.
- Tham mưu và phối hợp với các trưởng bộ phận tại chi nhánh trong việc giải quyết quan hệ lao động tại chi nhánh
- Tổ chức tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu của Chi nhánh.
- Quản lý tài sản, trang thiết bị của Chi nhánh, tổ chức mua và quản lý sử dụng hiệu quả
- Quản lý nhân viên trong phòng nhằm đảm bảo hiệu quả công việc của từng vị trí, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định và nội quy của Công ty.
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ bảo hiểm, bằng, hồ sơ thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động.
- Hỗ trợ các phòng ban chức năng trong công tác phân tích vị trí công việc, phân công và lập kế hoạch nhân sự, đánh giá nhân viên
- Quan hệ với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc.
- Trong mọi thời điểm, luôn bảo mật các thông tin liên quan đến công việc của Công ty; Cung cấp thông tin đúng cấp, đúng thẩm quyền sau khi đã xin ý kiến của Trưởng bộ phận;

- Chịu trách nhiệm trực tiếp tuyển dụng, đào tạo, tính lương tại chi nhánh.

II. QUYỀN HẠN:

- Được quyền đề xuất hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của HCNS nhằm thực hiện tốt công việc được giao;
- Thay mặt Giám đốc nhân sự thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhân sự thuộc chi nhánh và kiến nghị các hình thức khen thưởng, nâng lương hoặc xử lý vi phạm theo quy định của Công ty;
- Được quyền kiểm soát việc chấp hành nội quy quy định Công ty của toàn thể cán bộ nhân viên và đề xuất các biện pháp xử lý nếu có vi phạm;
- Được quyền xem xét tính hợp lý và tư vấn cho các đơn vị trong việc tuyển dụng, đào tạo, điều chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, giảm lương, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết thôi việc và tranh chấp lao động...
- Chủ động giải quyết các công việc thuộc chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm được giao đồng thời được quyền yêu cầu các công cụ, phương pháp, chi phí nhằm hỗ trợ thực hiện tốt công việc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Luật, Quản trị nguồn nhân lực, kinh tế lao động...
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hành chính nhân sự và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng tương đương.
 • Am hiểu Luật lao động và các Quy định liên quan.
 • Tư duy nhận thức, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có khả năng tổ chức công việc khoa học hợp lý.
 • Cẩn thận, chu đáo, trách nhiệm.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Kỹ năng quản lý, điều hành
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng thương lương và đàm phán

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Đức Trung

dtgroup.vn
TẬP ĐOÀN ĐỨC TRUNG được thành lập từ năm 1994 với chiến lược kinh doanh:”Nhập khẩu trực tiếp - Phân phối độc quyền – Giá cả cạnh tranh – Sản phẩm chất...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Tập Đoàn Đức Trung

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts