About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ Competitive

  • An Giang

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • An Giang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • An Giang