language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Tùng Lâm

Trưởng phòng HCNS tại Quảng Nam

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 04/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Business Expense

Job Description

- Làm việc tại Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam, có chỗ ăn ở cho CBNV ở xa

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân sự.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp kích thích- khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Nguyên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty- các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống quy chế , quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

- Tham mưu cho Ban giám đốc xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực hành chính- nhân sự.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và người lao động trong công ty. Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

- Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Job Requirement

Kiến thức yêu cầu:

-         Am hiểu về lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ liên quan : kinh tế, quản trị, hành chính, luật

Kỹ năng yêu cầu:

-         Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

-         Năng lực tổ chức công việc cụ thể, năng lực thu thập và xử lý thông tin, xử lý sự cố.

Yêu cầu kinh nghiệm:

-         Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chính.

-         Nắm vững các quy định về quản lý, tổ chức nghiệp vụ chuyên môn.

Yêu cầu phẩm chất cá nhân:

-         Trung thực, năng động, sáng tạo, công bằng, lắng nghe ý kiến phê bình và dám chịu trách nhiệm.

-         Nghiên túc, cẩn thận, tích cực trong công việc, ý thức tổ chức và kỷ luật cao.

Yêu cầu về thái độ, hành vi, sức khỏe, giới tính:

-         Giới tính: Nam / Nữ

-         Độ tuổi: 30 tuổi trở lên.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

Company size: 500-999
Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ tháng 04 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở cửa...Detail

Similar jobs

Trưởng phòng HCNS tại Quảng Nam

Công ty TNHH Tùng Lâm

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Tùng Lâm

Employment Information

Trưởng phòng HCNS tại Quảng Nam

Location