language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng HCNS

Công ty TNHH TM Thăng Uy
Updated: 20/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý, điều hành phòng Hành chính – Nhân sự, tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Đốc về công tác nhân sự trong toàn công ty.
 • Soạn thảo yêu cầu chỉ đạo của Ban Giám đốc
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo định kỳ.
 • Phụ trách Tuyển dụng, đào tạo phát triển, sắp xếp nhân viên mới vào làm việc cho các Phòng các công văn, quyết định ( Bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động, điều chỉnh lương, thôi việc …)
 • Soạn thảo các văn bản, quy trình, quy định cho Phòng và Ban Giám đốc đảm bảo đúng thể thức trình bày văn bản hành chính và đúng pháp lý.
 • Theo dõi việc tuân thủ nội quy, quy định của nhân viên. Đề xuất cấp trên xem xét khen thưởng, kỷ luật nhân viên..
 • Theo dõi đánh giá nhân viên mới, tổ chức công tác đánh giá định kỳ nhân viên toàn Công ty.
 • Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị máy móc văn phòng của Công ty.
 • Theo dõi và quản lý: Xe, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất ... và giải quyết đề xuất của các Phòng, Ban.
 • Theo dõi và quản lý công tác An toàn - Vệ sinh và công tác PCCC tại công ty.
 • Giải quyết các thắc mắc, các chế độ cho nhân viên, hỗ trợ các Phòng Ban khác trong quá trình quản lý nhân sự, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong quá trình làm việc của người lao động
 • Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, cập nhật thông tin và điều chỉnh cho phù hợp theo quy định và các chế độ phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động làm việc.
 • Phối hợp với các Bộ phận, Phòng ban thiết lập quy trình đánh giá nhân viên và tổ chức thực hiện đánh giá định kỳ phù hợp với tình hình nhân sự và đặc điểm kinh doanh của Công ty, tham mưu cho Ban giám đốc công tác xếp loại, đánh giá nhân viên hằng năm và xét nâng lương cho người lao động.
 • Quản lý Lao Động Tiền Lương: Theo dõi quy chế phúc lợi cho người lao động theo đúng pháp luật: HĐLĐ, BHXH, BHYT, lương, đề bạt khen thưởng...
 • Liên hệ với các cơ quan bên ngoài, trực tiếp làm việc với các cá nhân, cơ quan nhà nước, các cơ quan chức năng và các phòng ban trong công ty nhằm giải quyết các công việc liên quan đến công tác nhân sự.
 • Giải quyết tất cả các công việc trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ mà Ban Giám Đốc ủy quyền.

Job Requirement

 • Là người trung thực, thẳng thắn, có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm. Am hiểu về Luật lao động, Luật bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
 • Biết thiết lập quy chế, chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ cho nhân viên.
 • Có kinh nghiệm làm TP HCNS từ 3 năm trở lên.
 • Tạo động lực làm việc, giải quyết mâu thuẫn, xung đột nội bộ.
 • Kỹ năng quản lý con người, sắp xếp thời gian làm việc cho cá nhân và các nhân viên
 • Kỹ năng tổ chức đào tạo, đánh giá năng lực làm việc từng nhân viên.
 • Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, quản lý nhóm.
 • Có tố chất, năng lực quản lý, tổ chức và lãnh đạo tốt.
 • Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH TM Thăng Uy

thanguy.comCompany size: 100-499
Tập Đoàn Thăng Uy (TUG) được thành lập từ năm 1999 – là một trong những Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam chuyên phục vụ cho các khách hàng về lĩnh vực hoạt...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng HCNS

Công ty TNHH TM Thăng Uy

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts