language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Hiện trường - Vùng Thủ đô

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Quản lý hoạt động chung của Phòng quản lý xây dựng - Vùng Thủ đô:

1. Xây dựng và quản lý bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao; trình Chủ Tịch vùng xem xét, phê duyệt các nội dung về tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Phòng, các kiến nghị, đề xuất và các biện pháp cần thiết khác nhằm hoàn thiện năng lực quản lý và thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

2. Báo cáo công việc cho Chủ Tịch vùng, Trưởng ban về công tác thi công xây dựng, vận hành các Dự án theo chế độ báo cáo chung của Sun Group; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Chủ Tịch vùng về kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Quản lý hoạt động của Phòng theo các quy định, quy chế của Sun Group và theo chỉ đạo của Trưởng ban, Chủ Tịch vùng.

4. Quản lý chung, chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng trên phạm vi vùng.

5. Nhận, kiểm tra, kiểm soát các báo cáo từ các PMU, SunEC trong công tác đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng các dự án, từ các khối dịch vụ trong công tác vận hành khai thác các Dự án.

6. Phân công nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhân sự khác của Phòng.

7. Chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả công việc của Phòng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm khác do Trưởng ban, Chủ Tịch vùng giao.

Job Requirement

-          Trung thành, trung thực, nhiệt tình công tác;

-          Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

-          Sáng tạo trong công việc;

-          Có kỹ năng giao tiếp tốt;

-          Có kỹ năng lãnh đạo;

-          Có kỹ năng lập kế hoạch;

-          Có khả năng quản lý, giám sát và điều phối công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail
Job tags / Skills: Head of Office

Similar jobs

Trưởng phòng Hiện trường - Vùng Thủ đô

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts