language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Hợp Đồng & Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons
Updated: 28/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của phòng:

- Chủ trì dự thảo, xây dựng các quy định, văn bản nội bộ theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Chủ trì việc đánh giá và đưa ra các đề xuất về biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tư vấn Pháp lý liên quan đến các lựa chọn chiến lược của Công ty.

- Chủ trì rà soát, phối hợp với các phòng ban/Công trình để xây dựng các bộ hợp đồng khung, mẫu cho các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công ty.

- Giám sát thực hiện cập nhật và phổ biến văn bản pháp lý; các thay đổi của pháp luật có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

- Tổng kết đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các phòng ban/công trình, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định nội bộ của Tổng Công ty.

- Tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai thi công, thực hiện hợp đồng và tham gia giải quyết sự cố phát sinh; tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao; xử lý công nợ khó đòi.

- Đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc hoặc hỗ trợ pháp lý cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền tham gia hoạt động giải quyết khiếu nại của khách hàng.

- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia đàm phán đối với các hợp đồng Công ty ký kết theo phân công của Giám đốc Vật tư & Thầu phụ và Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm việc soạn thảo, kiểm soát pháp lý, tham mưu cho BTGĐ đối với các hợp đồng liên quan đến các đối tác, nhà cung cấp, các điều khoản thương mại của hợp đồng thi công xây lắp trước khi Công ty tham gia đấu thầu, hợp đồng với thầu phụ … và tham mưu cho BTGĐ về các điều khoản thương mại của các hợp đồng.

- Quản lý rủi ro điều khoản thực hiện hợp đồng; sửa đổi/xây dựng quy trình, quy định liên quan.

- Đại diện cho Tổng Công ty để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các hợp đồng theo phân công của Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền.

- Tổ chức Quản lý hợp đồng cho toàn Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Vật tư & Thầu phụ.

Job Requirement

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên môn: Luật, Luật kinh tế hoặc các ngành liên quan hoặc tương đương

Chứng chỉ: Có chứng chỉ hành nghề Luật sư

Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng – Pháp lý và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kiến thức liên quan

- Am hiểu lĩnh vực xây dựng và BĐS; tài chính ngân hàng; quản trị công ty; văn hóa doanh nghiệp.

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến hợp đồng, xây dựng, đấu thầu

Kỹ năng cần thiết

- Kỹ năng giao tiếp, hùng biện, thuyết trình tốt.

- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và lập hợp đồng thương mại.

- Kỹ năng phân tích, thống kê, lập kế hoạch.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản lý rủi ro.

Thái độ/Tố chất cần có: Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ Anh ngữ tương đương Toeic 450 trở lên.

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

http://hungthinhincons.com.vn/Company size: 500-999
Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS đi vào hoạt động từ năm 2007 với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình. Trong suốt quá trình hoạt...Detail

Trưởng Phòng Hợp Đồng & Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts