language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hưng Phát USA

Trưởng Phòng IT

Hưng Phát USA
Updated: 06/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

I/ Thực hiện trách nhiệm cấp trưởng phòng

1.Xây dựng kế hoạch và báo cáo đầy đủ (kế hoạch phòng CNTT, kế hoạch thực hiện tổng hợp/tuần, báo cáo SOFT,…)

2.Chỉ đạo và giám sát hoạt động phòng CNTT

3.Khảo sát, tư vấn xây dựng tài liệu (chiến lược, mục tiêu, quy trình, biểu mẫu làm việc,…)

4.Chỉ đạo, điều phối, giám sát công việc và trách nhiệm nhân sự phòng CNTT

5.Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ và xây dựng nhân sự kế thừa phòng ban

6.Tham gia, chỉ đạo, điều phối khảo sát, so sánh và đề xuất tham gia các khóa học bổ sung

7.Tham gia, chỉ đạo, điều phối khảo sát, so sánh và đề xuất tham gia các hội quản lý

8.Tham gia, chỉ đạo, điều phối khảo sát, so sánh và đề xuất xây dựng Ban tư vấn

II/ Xây dựng, thực hiện Chiến lược CNTT và quản lý các hoạt động CNTT.

1.Phân tích, đánh giá hiện trạng và lên giải pháp xây dựng kế hoạch chiến lược CNTT (ngắn hạn và dài dạn) toàn hệ thống Công ty, quản trị nền tảng hệ thống CNTT và truyền thông của Công ty.

2.Đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và tiện dụng của hệ thống CNTT.

3.Duy trì ổn định các kênh truyền thông thông tin giữa các đơn vị trong cùng hệ thống.

4.Quản lý và trực tiếp triển khai hiệu quả các dự án CNTT.

5.Cung cấp các công cụ CNTT kịp thời cho các phòng ban.

6.Xây dựng Bảng mô tả công việc cho từng vị trí phòng CNTT

7.Xây dựng các quy định, an ninh, bảo mật, quy trình sử dụng máy tính và trao đổi dữ liệu trong toàn hệ thống

8.Đảm bảo duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống hoạt động ổn định bao gồm: Network, Website, Data center, Mail server, VOIP-Phone, mạng xã hội, hệ thống và trang thiết bị CNTT…

9.Đảm bảo duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống ERP đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty

III/ Tham mưu, định hướng ứng dụng CNTT:

1.Tham mưu cho BGĐ về việc quản lý, điều hành hệ thống CNTT.

2.Tham mưu triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT cho toàn hệ thống từ nguồn lực bên ngoài và bên trong

3.Tham mưu định hướng ứng dụng CNTT phù hợp với xu hướng thống nhất nền tảng hệ thống.

IV/ Thực hiện các quy định, chỉ đạo, nhiệm vụ, phong trào ... của công ty:

1.Thực hiện các quy định, chỉ đạo của công ty: tái cấu trúc, kế hoạch, văn bản, chế độ báo cáo….

2.Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp hoặc Tổng giám đốc giao.

3.Vận động, tham gia các phong trào, chương trình, sự kiện, sinh hoạt chung … của công ty.

V/ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao

Định kỳ báo cáo: Tuần/Tháng/Quý

Cấp báo cáo : Ban Giám Đốc

Job Requirement

- Nam/Nữ : 30-50 tuổi

- Trình độ : Đại học trở lên

- Chuyên Ngành CNTT : trên 7 năm kinh nghiệm, 3 năm vị trí tương đương

- Chứng chỉ: Các chứng chỉ liên quan đến network, database, an ninh mạng,…

- Ưu tiên có kinh nghiệm cấp trưởng phòng CNTT, hiểu biết và triển khai các phần mềm ERP, Microsoft, quản lý mạng, database,…

- Tiếng Anh : Giao tiếp cơ bản (chuyên ngành)

Các yêu cầu khác :

- Kỹ năng quản lý dành cho quản lý cấp trung.                                   

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.                                                                

- Kỹ năng quản lý thời gian.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 45
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Hưng Phát USA

www.hungphatusa.vnCompany size: 100 - 200
Hưng Phát USA là thương hiệu danh tiếng trong ngành vàng bạc đá quý được thành lập từ năm 1982 tại Mỹ. Sự khẳng định vị thế trong hơn 30 năm hoạt động cùng...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng IT

Hưng Phát USA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts