language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí
Updated: 20/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện giám sát, rà soát và kiểm tra kết quả các hoạt động kinh doanh; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty thành viên trực thuộc.

- Lập báo cáo các số liệu về kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng (nếu có) của Tổng công ty.

- Tham mưu cho cấp trên các nội dung trong việc triển khai giám sát các hoạt động mua sắm trang thiết bị, thanh lý tài sản của Tổng công ty.

- Thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư của Tổng công ty ở giai đoạn tiền triển khai.

- Hỗ trợ các công việc khác được cấp trên phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản trị kinh doanh, kinh tế, kinh tế đầu tư, thẩm định giá hoặc tương đương.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có khả năng phân tích, đọc và xử lý số liệu các báo cáo tài chính, các chỉ số liên quan đến hiệu quả đầu tư của dự án thành thạo.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

- Giao tiếp tốt.

- Tính cách thận trọng và trung thực.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

http://www.petrosetco.com.vn/Company size: 1000-3000
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ phân phối,...Detail

Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts