language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất và điều phối

First Alliances
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Job Description

 Quản lý trực tiếp về chuyên môn và điều tiết nguồn nhân sự điều phối sản xuất theo đúng kế hoạch.

 Thống kê và cập nhật kết quả sản xuất hàng ngày theo đúng số liệu.

 Thống kê, nắm rõ năng lực sản xuất và thời gian sản xuất chuẩn của từng công đoạn trong nhà máy.

 Các công việc liên quan đến kho vận, logistic.

 Tổng hợp các số liệu báo cáo cho BGĐ.

 Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirement

 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, QTKD. 

 Có hiểu biết sâu, tư duy logic cho việc lập kế hoạch, cân đối các nguồn lực sản xuất trong nhà máy. 

 Có kinh nghiệm quản lý kho, ưu tiên quản lý kho thực phẩm khô, đông lạnh. 

 Có khả năng quản lý và lãnh đạo nhân viên. 

 Kỹ năng điều phồi và xử lý vấn đề tốt. 

 Kỹ năng phân tích tổng hợp số liệu.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 26 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

https://www.careers.fa.net.vn/Company size: 100-499
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail
Job tags / Skills: Head of Office

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất và điều phối

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts