About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Gốm Mỹ Nghệ Long Trường

Employment Information

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 19,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Executive management
Experience 5 - 7 Years

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Gốm Mỹ Nghệ Long Trường

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty CPDV Xây dựng Địa ốc Đất Nguồn

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

 • Binh Duong

Masan Consumer

$ Competitive

 • Binh Duong

Hercules VN Co., Ltd.

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty CPDV Xây dựng Địa ốc Đất Nguồn

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong