About us

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Employment Information

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Executive management , Purchasing / Merchandising

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Headhunter HRchannels Group

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Bac Ninh | Hung Yen | Ha Noi

Công ty TNHH Hà Dũng

$ Competitive

  • Hung Yen

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Tien Giang | Hung Yen

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Tien Giang | Hung Yen

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

$ 13 Mil - 14 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn Kim Tín

$ 35 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 17 Mil - 18 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi