language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN/ ACCOUNTING MANAGER

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: QL1A, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận (gần Cà Ná)

- Tham mưu Giám Đốc xây dựng quy chế phối hợp các phòng ban, xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Lập kế hoạch thu – chi hàng tháng, quý, năm đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả, cân đối nguồn thu, chi và điều hoà sử dụng vốn trong toàn Công ty.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan làm việc với các tổ chức tín dụng về những vấn đề có liên quan đến hợp đồng vay vốn; chủ động cân đối sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong việc quản lý nguồn vốn của Công ty, kiểm tra quỹ thường xuyên và đột xuất theo quy định.

- Hàng quý tổng hợp và đề xuất công nợ phải thu – nợ phải trả có tuổi nợ lâu năm, tham mưu cho Giám đốc xử lý đúng theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, kiểm soát việc sử dụng tài sản, tiền vốn cũng như việc lập chứng từ và thanh toán, hạch toán kế toán theo chế độ.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát, lập báo cáo tài chính định kỳ tháng, quý, năm đúng quy định.

- Kê khai và quyết toán thuế đúng quy định về thuế hiện hành.

- Lập báo cáo quản trị thường xuyên và đột xuất cho các phòng ban có liên quan khi có yêu cầu.

- Xác định các chi phí, giá thành cũng như thực hiện việc tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động SXKD.

Job Requirement

-        Nam/Nữ, tuổi 30-45

-        ĐH Kế toán, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính

-        Từ 05 năm kinh nghiệm trở lên

-        Có chứng chỉ Kế toán trưởng

-        Có khả năng về phân tích tài chính, lập kế hoạch chi phí

-        Nắm vững các chế độ, chuẩn mực kế toán, thống kê và có kinh nghiệm về hoạt động SXKD

-        Tư duy tổ chức bộ máy kế toán, khoa học, và hiệu quả

-        Trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

nammientrung.comCompany size: 500000
Ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung chia sẻ rằng: “Để Nam Miền Trung có được tầm vóc như ngày hôm nay, ngay từ những...Detail

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN/ ACCOUNTING MANAGER

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts