language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Speedy Cash Fintech Limited
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện nhằm phục vụ cho các hoạt động chung

- Tổ chức, kiểm tra và thực hiện công tác theo định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định, quy trình và chính sách của các Bộ phận trong Tập đoàn;

- Quản lý, thực hiện công tác kiểm toán, kiểm soát tài chính, tiền, giá cả trong các hoạt động của Tập đoàn;

- Rà soát, xây dựng và đảm bảo tính pháp lý, hiệu lực của các quy định, quy trình của Tập đoàn;

- Rà soát, xây dựng và đảm bảo tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế;

- Đánh giá tính chính xác, hợp lý của các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

- Thực hiện kiểm soát tuân thủ của các đơn vị, bộ phận trong Tập đoàn;

- Thực hiện ISO;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn

Job Requirement

- Tuổi từ 25 – 40

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế, luật hoặc các ngành có liên quan;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, pháp chế

- Hiểu biết luật pháp và các điều luật hiện hành liên quan đến doanh nghiệp;

- Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng đàm phán, thương lượng; Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức công việc;

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;

- Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc theo nhóm

- Chính trực, trung thực, quyết liệt; Hoà đồng, nhiệt tình trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Speedy Cash Fintech Limited

Công ty speedy cash fintech limited là một công ty thuộc lĩnh vực tài chính mới tại Việt Nam,có hệ thống cho vay trực tuyến trên apps điện thoại, khách hàng...Detail

People who applied to this job also applied to:

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Speedy Cash Fintech Limited

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts