TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  40 Mil - 60 Mil VND

 • Experience

  10 - 20 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  06/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Salary review

Job Description

- Tham mưu, đề xuất Ban Lãnh đạo các công việc liên quan;
- Quản lý hạch toán, thanh quyết toán và tham gia kiểm toán các dự án;
- Quản trị hợp đồng kinh tế của công ty;
- Tổng hợp, phân tích, tham mưu các phương án kinh tế của công ty;
- Quản lý chi phí doanh nghiệp;
- Quản trị, theo dõi quá trình triển khai thực hiện hợp đồng;

- Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Job Requirement

- Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật Xây dựng, Luật đầu tư, ...
- Đã từng làm việc Cho Chủ đầu tư - BĐS có quy mô lớn;
- Có Kỹ năng Quản lý, thiết lập và duy trì các mối quan hệ;
- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Gender: Female
 • Age: 35 - 45
 • Working time: Từ thứ 2 - 6
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback