About us

Công Ty Cổ phần Thương Mại Xây Lắp Hà Nội

Employment Information

Trưởng phòng kế toán

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu Tư BeNK

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi