language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân - Bình Dương

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 09/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham mưu cho Ban giám đốc Khối về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân (KHCN);
 • Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHCN dựa trên chiến lược và định hướng của ABBANK.
 • Nghiên cứu thông tin về thị trường, xây dựng, quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ, lãi suất và phí,… thuộc mảng KHCN theo định hướng của ABBANK từng thời kỳ nhằm đáp ứng tối ưu các nhu cầu hợp lý của khách hàng dựa trên các nguồn lực của Ngân hàng;
 • Triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến sản phẩm dịch vụ thuộc mảng KHCN theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ
 • Tổ chức thực hiện, điều phối việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và tăng cường tính năng của các sản phẩm hiện có dành cho KHCN;
 • Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và cập nhật thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới trong ngành cũng như các sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để có sự so sánh, cải tiến phù hợp cho sản phẩm dịch vụ của ABBANK.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, QTKD, Kế toán,…
 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng và hoặc có kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý tương đương tại Ngân hàng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân - Bình Dương

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân - Bình Dương

Location