language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự... Detail

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (CBL)

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý chất lượng nhân viên kinh doanh tại đơn vị

 • Hỗ trợ, đào tạo, kèm cặp,... nhân viên.
 • Cập nhật và triển khai quy định, chính sách.
 • Đảm bảo chất lượng tín dụng và chất lượng dịch vụ khách hàng.

2. Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cá nhân/tổ/bộ phận

 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh.
 • Nắm vững quy định, chính sách, sản phẩm ACB để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

3. Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và duy trì khách hàng của cá nhân/tổ/bộ phận

4. Các công tác khác hỗ trợ kinh doanh

 • Thẩm định, lập tờ trình và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công.
 • Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát, tái đánh giá khách hàng.
 • Thực hiện công tác nhắc, thúc nợ.
 • Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong quá trình giao tiếp với khách hàng và khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và Hội sở.

Job Requirement

1. Trình độ

 •  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị KD, Marketing, Ngân hàng, Tài chính.

2. Kinh nghiệm làm việc

 • Tối thiểu 01 năm công tác ở vị trí Giám đốc quan hệ KHCN cao cấp (SRM-CB) hoặc vị trí tương đương ở các tổ chức tín dụng khác (Có quản lý nhóm kinh doanh).
 • Hoặc tối thiểu 02 năm công tác ở vị trí Giám đốc quan hệ KHCN/KHDN hoặc vị trí tương đương ở các tổ chức tín dụng khác.

3. Yêu cầu khác

 • Có kiến thức về sản phẩm ngân hàng của ACB và đối thủ cạnh tranh.
 • Nắm bắt hành vi tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Có kiến thức về đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư của địa phương hiện đang làm việc.
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn lực.
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành làm việc theo nhóm.
 • Kỷ luật, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong tổ chức công việc.
 • Có óc sáng tạo, quyết đoán.
 • Phong cách lịch sự và ngoại hình phù hợp với công việc.

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (CBL)

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts