About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Banking
Experience 2 - 5 Years

HDBank

$ Competitive

  • Lang Son | Lao Cai | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Nghe An

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Quang Nam

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh