About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp KV DakLak

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 5 Years

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Da Nang | DakLak | Khanh Hoa

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Dak Lak

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • DakLak | Lam Dong | Gia Lai

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - CN Đăk Lăk

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • DakLak

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Dak Lak

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • DakLak | Lam Dong | Gia Lai

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - CN Đăk Lăk

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • DakLak

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • DakLak

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | DakLak | Khanh Hoa