About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp KV Tây Nguyên

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Binh Dinh | DakLak

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Gia Lai | DakLak

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • DakLak

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Da Nang | DakLak

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Da Nang | DakLak | Khanh Hoa

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • DakLak | Dak Nông | Gia Lai

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Binh Phuoc | DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Binh Phuoc | DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Soc Trang | DakLak | Binh Dinh