Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.vasgroup.vn

Kế thừa kinh nghiệm quản trị sản xuất của các đơn vị trong hệ thống, ngày 02/01/2007, Công ty Cổ phần Gang Thép Nghi Sơn được thành lập với ngành nghề chính là sản xuất thép,... Detail

Job Description

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kho vận;

- Tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các công việc về bảo quản, xuất nhập hàng hóa, an ninh kho bãi;

- Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng;

- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng;

- Đánh giá hiện trạng kho vận, đề xuất và thực thi thiết lập lại các hệ thống kho;

- Giám sát công việc liên quan đến nhập - xuất tồn kho (tổng kho và các kho ngoài) để đảm bảo số liệu chính xác;

- Tổ chức quy hoạch sắp xếp kho bãi hợp lý để đảm bảo tiến độ nhập xuất hàng;

- Theo dõi kiểm soát tình hình vật tư, hàng hóa, làm báo cáo hàng ngày về tình trạng hàng hóa vật tư tồn kho, đảm bảo định mức tồn kho theo kế hoạch ngày/ tuần/ tháng/ năm;

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo định kì hay đột xuất;

- Đảm bảo công tác PCCC và chống thất thoát, hư hỏng hàng hóa vật tư trong kho.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học;

- Kinh nghiệm vị trí tương đương;

- Số năm kinh nghiệm: từ 04 năm trở lên;

- Giới tính: Nam;

- Ưu tiên: đã từng công tác trong các ngành thuộc lĩnh vực kho, logistic.

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kho vận;

- Tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các công việc về bảo quản, xuất nhập hàng hóa, an ninh kho bãi;

- Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng;

- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng;

- Đánh giá hiện trạng kho vận, đề xuất và thực thi thiết lập lại các hệ thống kho;

- Giám sát công việc liên quan đến nhập - xuất tồn kho (tổng kho và các kho ngoài) để đảm bảo số liệu chính xác;

- Tổ chức quy hoạch sắp xếp kho bãi hợp lý để đảm bảo tiến độ nhập xuất hàng;

- Theo dõi kiểm soát tình hình vật tư, hàng hóa, làm báo cáo hàng ngày về tình trạng hàng hóa vật tư tồn kho, đảm bảo định mức tồn kho theo kế hoạch ngày/ tuần/ tháng/ năm;

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo định kì hay đột xuất;

- Đảm bảo công tác PCCC và chống thất thoát, hư hỏng hàng hóa vật tư trong kho.

More Information

 • Experience: 5 - 25 Years
Employment Information
 • Work location

  Thanh Hoa

 • Job level

  Director

 • Industry

  Manufacturing / Process

 • Degree

  Bachelor

 • Job type

  Permanent

 • Age

  30 - 45

 • Gender

  Male

 • Salary

  Competitive

 • Deadline to apply

  11/01/2019

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Kho Vận

CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS NGHI SƠN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts